viernes, 21 de octubre de 2011

La portada d'avuiAquest migdia, al restaurant, a totes les taules es parlava de l’anunci d’ETA. Com que la gent, aquí, no té el costum de parlar baixet, no m’ha calgut fer cap esforç per anar sentint les converses. Qui més, qui menys, tothom aventurava hipòtesis: que si ara hi haurà a amistia, que res d’això, ni pensar-ho, que la patata calenta la tindrà el govern que surti de les eleccions properes, que això no és l’Ulster i que a la pell de brau hi ha molt poca tradició de negociar, que… En el fons, el que hi havia en l’ambient del menjador era una gran incògnita: bé, ja ho han dit, i ara, què?

De fet, aquestes darreres 24 hores, els mitjans de comunicació s’han omplert d’articles d’anàlisi, de contra-anàlisi, d’interpretació  i de contra-interpretació.  Les teories són variades, les explicacions que es dónen són, de vegades, fins i tot contradictories…  Només hi ha hagut unanimitat en una cosa: el fet que ETA digui que plega és una gran notícia. I, com a tal gran notícia, ha ocupat les capçaleres de tots els mitjans de comunicació. Però, a partir d’ara, em sembla que ningú no té una idea gaire clara del què passarà.

Aquest mateix matí, el company Jordi Pons dèia, al seu twitter,  que les portades dels diaris d’avui calia guardar-les El cas és que la magnífica notícia d’ETA n’ha gairebé amagat una altra d’importantíssima , com és la mort de Muamar Gadafi. O, per ser més exacte, les circumstàncies que han envoltat la seva mort. Les imatges, amplament difoses, sense cap mena d’escrúpol, dels darrers moments de Gadafi viu em semblen especialment turbadores. M’ho semblen pel que s’hi veu i per l’extrema facilitat, exempta de tot control, amb què han estat difoses.  Per més que es digui que el dictador va morir en el curs del combat,  considero que els videos  mostren, clarament, un linxament, una execució. Crida l’atenció  el nombre de càmeres  que es veuen en els videos, quasi tantes com armes. Recordo els grans debats que es van fer sobre l’ètica de gravar i mostrar, després,  l’execució dels Ceauscesu, a Romania. Ara ha estat una  altra execució...
Entre ETA i Gadafi, la portada dels diaris d’avui és, segurament, de les que cal guardar, com diu en Jordi. Però permeteu-me que les trobi incomplertes. Hi ha una notícia que no hi surt.. Fa ja més d’una setmana que dues treballadores de Metges sense Fronteres van ser segrestades a Kènia. Tret dels afectats, sembla que ara ningú no ho recorda.. Durant els primers dies, tot va ser que si havien passat la frontera amb Somàlia, que si l’exèrcit de Kènia llençava una operació de càstig... I, ara, res. Quan  treballava a MSF em va tocar viure alguna situació similar i, passats els primers dies, vaig patir en pròpia carn l’oblit dels mitjans de comunicació. Jo no les vull oblidar. I, per a mi, aquesta és la notícia que falta.
La portada de hoy


Este mediodía, en el restaurante, en todas las mesas se hablaba de ETA.. Como aquí la gente no tiene la costumbre de hablar bajito, no he tenido que hacer ningún esfuerzo para escuchar las conversaciones. Quien mas, quien menos, todo el mundo se atrevía a aventurar hipótesis: que si ahora habrá una amnistía, que ni hablar de ello, ni pensarlo, que la patata caliente la tendrá el gobierno que surga de las próximas elecciones, que esto no es el Ulster  y que en la piel de toro hay muy poca tradición de negociar, que… En el fondo, lo que flotaba en el comedor era una gran incógnita: bien, ya lo han dicho, ¿y ahora qué?

De hecho, durante estas últimas 24 horas, los medios de comunicación se han llenado de artículos de análisis y de contra-análisis, de interpretación y de contra-interpretación. Las teorías son de lo mas variado; les explicaciones que se dan a veces son incluso contradictorias… Únicamente ha habido unanimidad en una cosa: el hecho de que ETA diga que lo deja es una gran notícia. Y, como  tal gran notícia, ha ocupado las cabeceras de todos los medios de comunicación. Pero, a partir de ahora, me parece que nadie tiene una idea muy clara de lo que pasará..

Esta misma mañana, el colega Jordi Pons decía, en su twitter,  que había que guardar las portadas de los periódicos de  hoy El caso es que  la magnífica notícia de ETA ha casi ocultado otro hecho importantísimo, como es la muerte  de Muamar Gadafi. O, para ser mas exactos, las circunstancias que han rodeado su muerte. Las imágenes, ampliamente difundidas, sin ningún tipo de escrúpulo, de los últimos momentos de Gadafi vivo, me parecen especialmente turbadoras. Y me lo parecen por lo que se ve y por la extrema facilidad, exenta de todo control con que han sido difundidas. Por más que se diga que el dictador  murió en el curso de los combates, creo que los videos muestran, claramente, un linchamiento, una ejecución. Llama la atención el número de cámaras que se divisan, casi tantas como armas.. Recuerdo los grandes debates que se hicieron sobre la ética de grabar y mostrar después la ejecución de los  Ceauscesu, en Rumania... Ahora, ha sido otra ejecución
Entre ETA y Gadafi, la portada de los periódicos de hoy es, seguramente, de las que hay que conservar, como dice Jordi. Pero permitidme que las encuentre incompletas. Hay una notícia que no aparece. Hace ya mas de una semana que dos trabajadoras de Médicos sin fronteras fueron secuestradas en Kénia.  Salvo los afectados, parece que nadie lo recuerde. Durante los primeros días, todo fué que si habían pasado la frontera con Somália, que si el ejército de Kénia lanzaba una operación de castigo... Y, ahora, nada. Cuando trabajaba en  MSF me tocó vivir alguna situación  similar y, pasados los primeros dias, sufrí en carne propia el olvido de los medios de comunicación. Yo no las quiero olvidar. Y, para mí, esa es la notícia que falta.


viernes, 14 de octubre de 2011

Un contracte no escrit

Metges sense Fronteres  és una de les escassíssimes organitzacions que treballa en zones de conflicte sense  contractar cap mena de protección armada. És una característica del modus operandi d’MSF que només s’ha trencat, al llarg dels seus 40 anys d’existència, en molt comptades ocasions. L’absència d’armes facilita la proximitat i en canvi, com dèia ahir la Raquel Ayora, responsable d’Operacions d’MSF-OCBA, amb seu a Barcelona,  “portar seguretat no garanteix la seguretat”.

Durant molt de temps, la millor garantía de seguretat pels treballadors d’MSF, i d’altres organitzacions també, ha estat una mena de contracte no escrit que hi havia entre la ONG i la población a la qual s’atenia: jo t’ajudo, et curo, et vacuno,  i tu em protegeixes.  Un win-win que ha funcionat durant dècades, basat en el coneixement  quotidià  i persistent  del lloc i la gent  a qui s’atén, molt lluny de les incursions esporàdiques, per massives que siguin,  en llocs on no s’ha fet una feina  prèvia de coneixement de la xarxa social.

Però aquest contracte  ja no funciona. Aquest contracte ja s’ha trencat, massa vegades i massa sovint. Els treballadors humanitaris ja fa anys que s’han convertit en una molèstia per a molts governs i en una font de negoci, per via “administrativa” o per via violenta. Encara trobo gent que se sorprèn  quan explico que hi ha governs que han esdevingut veritables  mestres en l’art de jugar amb les oenegés, ara t’estimo,  ara et reprimeixo,  per tal de treure tot el benefici econòmic possible, sense que l’estat de les poblacions en situació de crisi els importi gran cosa. I, després, hi ha el profit polític  i/o econòmic  que organitzacions de tota mena, grans i petites, pensen treure mitjançant  el segrest de treballadors  humanitaris…. novament, sense que importi  gens ni mica el que li passi a la població.
.
Aquesta és la tesitura ara a Dadaab. La vida de mig milió de persones depen, literalment , de  l’ajuda  i assistència  que les organitzacions internacionals els puguin donar. Algunes opten per viure fora de l’enorme camp de refugiats; d’altres, com MSF,  han considerat millor establir-se a dins. Ara, després del segrest de les dues logistes, MSF  ha decidit evacuar una bona part del seu equip, que estava format d’una cinquantena d’expatriats i uns dos-cents  treballadors locals, i mantener-hi, només,  el personal imprescindible per les necessitats bàsiques.  Els  treballs que MSF ha estat fent dins del camp se’n ressentiran i la precarietat  dels refugiats será encara més aguda.

M'hauria agradat començar aquest blog d'una altra manera. Mantinc els dits creuats amb força per a que tot acabi bé.


Un contrato no escrito
Médicos sin Fronteras  es una de las escasísimas organizaciones que trabaja en zonas de conflicto sin contratar protección armada. Es una característica del modus operandi  de MSF que sólo se ha roto, a lo largo de sus 40 años de existencia, en muy contadas ocasiones. La ausencia de armas facilita la proximidad y, en cambio, como ayer decía Raquel Ayora, responsable de Operaciones de MSF-OCBA, con sede en Barcelona,  “llevar seguridad no garantiza la seguridad”.
Durante mucho tiempo,  la mejor garantía de seguridad para los trabajadores humanitarios de MSF, y de otras organizaciones, ha sido una especie de contrato no escrito que existía entre la ONG y la población a la que se atendía: yo te ayudo, te curo, te vacuno, y tú me proteges.  Un win-win que ha funcionado durante décadas, basado en el conocimiento cotidiano y constante del lugar y de la gente a la que se atiende, muy lejos de las incursiones esporádicas, por masivas que sean, en lugares donde no se ha realizado un trabajo previo de conocimiento del tejido social.
Pero este contrato ya no funciona. Se ha roto, demasiadas veces y con demasiada frecuencia. Hace años que los trabajadores humanitarios se han convertido en una molestia para muchos gobiernos y en una fuente de negocio, ya sea por vía “administrativa”, ya sea por via violenta. Todavía encuentro gente que se sorprende cuando  explico que hay gobiernos que se han convertido en verdaderos maestros en el arte de jugar con las  oenegés, ahora te quiero, ahora te reprimo,  con el fin de obtener el máximo beneficio económico posible, sin que el estado de las poblaciones en situación de crisis importe gran cosa. Y, además, está el provecho político y/o económico que organizaciones de todo tipo piensan obtener mediante el secuestro de trabajadores humanitarios….. de nuevo sin que importe, ni poco ni mucho, la suerte de la población.
Esta es la actual tesitura en Dadaab. La vida de medio millón de personas depende, literalmente, de la ayuda y la asistencia que las organizaciones internacionales les puedan prestar. Algunas han optado por vivir fuera del enorme campo de refugiados; otras, como MSF, han preferido establecerse en el interior. Ahora, tras el secuestro de las dos logistas, MSF ha decidido evacuar una buena parte de su equipo, integrado por una cincuentena de expatriados y unos 200 trabajadores locales,  y mantener sólo el personal imprescindible para las necesidades básicas. El trabajo de MSF dentro del campo se resentirá, obviamente, y la precariedad de los refugiados aún será más aguda.